Zápis z jednání 10. 02. 2024 - Praha

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 21. 02. 2024 (531 přečtení)
+ přehled finančních prostředků k 31.01.2024Zápis z jednání ZDE   (*PDF)

 

                           Přehled finančních prostředků předsednictva KCHK ČR 1927 dle účetní uzávěrky ke dni 31.1.2024

Položka

Rozpočet-předběžný

Skutečnost

Poznámka

A.Příjmy-Zdroje

 

 

 

1.Členské příspěvky

120 000,00

0,00

 

2.Příspěvky od PK ČKS

50 000,00

23 950,00

 

3.Platby od poboček

1 000,00

0,00

 

4.Příspěvky z výstav

25 000,00

610,00

dopl.r.2023 Jesenická

5.Platby za diplomy

10 000,00

400,00

 

6.Ostatní příjmy

500,00

0,00

 

Vlastní příjmy r.2024

206 500,00

24 960,00

 

Dotace ČKS-sport

2 000,00

0,00

 

Dotace ČKS na činnost

22 000,00

0,00

70% z odvedených čl.příspěvků roku 2023

Poč.zůstatek k 1.1.2023

450 000,00

450 681,08

 

Zdroje KCHK celkem

680 500,00

475 641,08

 

B.Výdaje

 

 

 

1.Cestovní náhrady

70 000,00

0,00

 

2.Drobná vydání

4 000,00

0,00

 

3.Chovat.akce

50 000,00

0,00

Dotace poháry 30.000,-,poháry CH.KCHK 20.000,-

4.Výcvik

61 000,00

0,00

MR 30.000,-Stopaři 5.000,-podpora mládeže 2.000,-soustředění Kč 2.000,- , Startovné ISPU-repre 20.000,-, oděv 2.000,-

5.Spoje

6 000,00

0,00

 

6.Čl.příspěvky do ČKS

35 000,00

0,00

 

7.Čl.příspěvky do ISPU

25 000,00

0,00

 

8.Tiskopisy kynologické

5 000,00

0,00

 

9.Ostatní výdaje

30 000,00

3 895,00

 

Vlastní výdaje

286 000,00

3 895,00

 

VÝDAJE celkem

 

3 895,00

 

C.JMĚNÍ

394 500,00

471 746,08

 

 

C.Jmění:

 

 

 

Zůstatek BÚ k 31.1.2024

469 200,08

 

Hotovost v pokladně

 

2 546,00

 

 

 

 

 

Celkem jmění k 31.1.2024

471 746,08

 

 

V Olomouci 31.1.2024

Jana Dostálová