Přehled sazeb a VS pro úhrady na účet P KCHK r. 2023

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: Jak na to?
Vydáno dne 04. 12. 2023 (863 přečtení)


č.ú. 1807041369/0800      
       
Druh platby Sazba Variabilní symbol Poznámka
členské příspěvky Kč 200,-/člen 10 + číslo pobočky úhrada do 28.2. b.r.
výstavní poplatek OKV Kč 20,-/pes v katalogu 60 + číslo pobočky do 14 dnů po konání výstavy
výstavní poplatek KV,CSV Kč 30,-/pes v katalogu 60 + číslo pobočky do 14 dnů po konání výstavy
výstavní poplatek KV,CSV EUR 0,75/pes v katalogu 60 + číslo pobočky přepočet dle kurzu dne konání akce, do 14 dnů po konání - nespojovat s úhradou v Kč
diplom -  šampion KCHK Kč 200,-/ks 70  
       
       
Sazby úhrad pob. spolků - výstavy KCHK:      
posudečné (rozhodčí) dle Směrnice ČMKU nad 50 psů Kč 1000,-    
posudečné (rozhodčí) dle Směrnice ČMKU do 50 psů dle dohody s pořadatelem    
cestovné dle Směrnice ČMKU Kč 8,-/km    

Sazby úhrad na sportovních akcích jsou uveřejněny na webu: www.kynologie.cz v Ekonomické směrnici ČKS na rok 2023

Směrnice pro delegování rozhodčích jsou uveřejněny na webu: cmku.cz - Řády a předpisy 

Zpracovala: Jana Dostálová, ekonomka P KCHK