23.února 2023 - ISPU-Online-Meeting, 20:00-22:45 hod.

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 27. 02. 2023 (554 přečtení)
zástupce ČR, překlad, zpracování zápisu: Mgr. Silvie Kany za KCHK ČR
 
ISPU-Kalendář:
Pracuje se na podobě online kalendáře akcí důležitých pro komunitu ISPU. V současnosti už je v provozu testovací verze. Po kliknutí na datum v kalendáři se otevře okno s detaily o konání akce a s odkazem na příslušnou internetovou stránku akce s ještě podrobnějšími informacemi.
K diskuzi:
Jaké akce by se do kalendáře měly zapisovat? – Návrh: určitě výstava ISPU a ISPU mistrovství světa, a pak by si měl každý národní klub odsouhlasit 2-3 akce v dané zemi, které mají význam i pro komunitu ISPU (v kalendáři by měly být uvedeny například výroční výstavy jednotlivých zemí, speciální výstavy, na kterých se udílí ISPU certifikát apod).
Informace o takovýchto akcích je možné prozatím posílat na e-mail Michael Heimbs, Anja Kopp popř. Anna Pakulska, kteří je do kalendáře vloží. Později budou zaškoleni lidé z každé země, kteří si pak tyto akce budou moci do kalendáře vkládat sami a podle aktuální situace je updatovat.
Pokud bude kalendář příliš plný, prodiskutují se nová pravidla.
Odkaz na kalendář bude zaslán jednotlivým národním klubům.
Cílem je, aby se výstavy a mistrovství daly plánovat tak, aby se navzájem nepřekrývaly.
 
Standardizace certifikátů ISPU a přihlašovacích karet:
Byl představen návrh estonských kolegů a návrh slovinských kolegů. Oba návrhy byly vyhotoveny v barvách ISPU a s logem ISPU a splňovaly všechny požadavky. Během online meetingu odsouhlasen návrh estonských kolegů s tím, že se buď úplně odstraní nebo upraví vodní znak, který není příliš výrazný a obsahuje pouze obrázek knírače, ovšem ne pinče.
Základní jazyk dokumentů bude angličtina, k ní lze pak přidat další národní jazyk.
Dokument bude k dispozici buď ve formátu word nebo pdf, ve kterém bude možné určité údaje (datum, místo konání, jména posuzovatelů apod.) přepisovat. 
Při této příležitosti byl podán návrh, aby se při další konferenci prodiskutovala a eventuálně odsouhlasila změna udělovaného titulu z ISPU CLUB WINNER na ISPU CHAMPION/WINNER.
 
Pozvánka na ISPU Show 2023
Datum konání: 28. květen 2023
Místo konání: Bøgedalsvej 16, 8680 Ry Denmark.
ISPU Show se bude poprvé konat v Dánsku. Dánský klub kníračů a pinčů (Dansk Schnauzer og Pinscher Klub) v té době slaví také 60. výročí od svého založení.
Pořadatel referoval, že přípravy probíhají podle plánu, bez větších problémů, prostředí/areál je velmi velký a hezký, i místo pro party je skvělé… všichni jsou srdečně zváni.
Návrh: poslat pozvánku všem prezidentům národních klubů také e-mailem, protože ne všichni chodí pravidelně na stánky ISPU. Ti by pak pozvánku mohli umístit i na své národní klubové webové stránky. Stanovisko vedení: Henrik může sám použít e-mailové adresy použité k pozvání na online meeting a sám prezidenty národních klubů takto oslovit.
 
 
Problémy s idiopatickou epilepsií ve Slovinsku (Lucy Žabkar)
Současný problém ve Slovinsku. Konkrétně se jedná o jeden vrh pinčů, kdy se narodily 4 štěňata a 3 z nich jsou postižené touto nemocí. Rodiče podobný problém nemají. Jedno štěně vyšetřeno na americké veterinární klinice, kdy podle poznatků tamních veterinářů se jedná pravděpodobně o vrozenou poruchu.
Reaguje Henrik z Dánska: nemyslí si, že to musí být nutně geneticky podmíněná vada. Upozorňuje na nedávný případ z Dánska, kdy se něco podobného vyskytlo u velkých kníračů, a nakonec se podařilo zjistit, že nešlo o epilepsii, ale byla to reakce psů na produkt proti blechám, který byl nově uveden na trh a dával se na kůži za krk.
Birgit z DE (veterinární lékařka) doplňuje: bohužel dnes neexistují žádné genetické testy, které by vrozenou epilepsii odhalily a v blízké budoucnosti asi taky k dispozici nebudou. Rovněž si nemyslí, že se musí nutně jednat o vrozený defekt. Může to mít příčinu v tumoru, který tlačí na nějaké struktury, může se jednat o průvodní symptomy cukrovky, o alergickou reakci apod. Vyšetření jsou bohužel drahá a je obtížné najít příčinu. Léčba je pouze symptomatická.
Dotaz na další členy ISPU: objevilo se něco takového v poslední době i u nás? Pokud ano, je možné se podělit o zkušenosti?
 
Mimořádné členství ČKVK v ISPU
ČKVK může i nadále zůstat mimořádným členem ISPU, protože pro toto mimořádné členství splňuje všechny podmínky ISPU (členství v klubu, který je registrován pod FCI a zájem o plemeno). Není důvod, aby se toto členství nějak pozastavovalo nebo rušilo. ČKVK se nemůže stát řádným členem ISPU s právem hlasování, protože se nejedná o chovatelský klub.
Co se týče reprezentace, členové ČKVK se mohou účastnit Mistrovství světa (pokud mají psy s FCI-dokumenty a splnili zkoušku IGP3). Nemůžou ale vytvořit samostatný národní tým. Česká republika může nastoupit pouze pod jednou vlajkou. Základní princip: jedna země, jedna vlajka, jedna reprezentace. Reprezentace může být uvnitř vytvořená z více klubů, navenek ale musí vystupovat jednotně. Podmínky nominace na mistrovství světa jsou zcela v kompetenci dané členské země. ISPU vyžaduje pouze, aby pes-reprezentant měl splněnou zkoušku IGP3, měl FCI dokumenty a psovod byl v rámci svého klubu členem ISPU (a může být i mimořádným členem).
 
Další ISPU-Online-Meeting
Termín ještě neurčen. Bude poslána pozvánka e-mailem.
 
Konference on-line se za KCHK ČR zúčastnila, přeložila a zpracovala
Mgr. Silvie Kany