Zápisní řád Českomoravské kynologické unie

Autor: -ms- (sucha@skmpraha3.cz), Téma: -
Vydáno dne 30. 03. 2021 (540 přečtení)
Zápisní řád ČMKU platný od 1.4.2021

 

 Maximální počet vrhů u chovné feny j e jeden v kalendářním r oce , a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); výjimku může ze zdravotních důvodů na základě doporučení veterináře povolit chovatelský klub.