ZÁPIS PŘEDSEDNICTVA KCHK 6.9. 2020

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 18. 09. 2020 (546 přečtení)


Zúčasněni : Pavel Soukop, Renáta Veselá, Helena  Glänznerová, Martina Kaprálková, Veronika Staniová

Omluveni : M. Suchá, J. Dostálová,

 

1.Kontrola zápisu:

6.e – zaslání seznamů výborů poboček k rukám jednatelky Martiny Deverové - SPLNĚNO

6.g – zveřejnění testovačů na barvu na webu KCHK–doplnit M.Deverová,M.Suchá - úkol trvá

2. -    kárná řízení – malých a středních kníračů – v řešení – úkol trvá

5.c – vyrobit razítka pro ÚPCH – M Suchá – trvá

5.d – nový web KCHK - M Deverová, M Suchá – trvá

e. Na www.kchk.cz zveřejnit povídky o kníračích doc.Procházky–zajistí Suchá–bod trvá                      

                                                                                                                                 

- P. Soukop - prověřit s JUDr. Benešovou, zápisy v rejstříku spolků, zaslané informace a zapsání nových členů výboru jednotlivých poboček klubu. Nutno splnit do  konání předsednictva v 12/2020

 

 

2. ÚPCH  SK Martina Kaprálková

Schválení žádosti o prodloužení chovnosti feny SK p+s,Diamond Gloria Leones Oriasis- SCHVÁLENO

 

3. ÚPCH  MK - Mirka Suchá  , Andrea Zaoralová

  - bez připomínek

 

4. ÚPCH VK Helena Glanznerová

- Neúmyslné porušení zápisního řádu - krytí bez krycího listu u chovatelky velkých kníračů Ing. Chladové. Jde o krytí kde mají oba rodiče splněné podmínky chovnosti , nejde o příbuzné spojení , v páru chybí zápisním řádem stanovená zkouška všestranného výcviku 1. stupně. Dle sdělení paní ing. Chladové došlo k neplánovanému nakrytí její feny Bee-Bee Brixie Rytiř ze Semic vlastním psem Cydr from black Despair během její dovolené když psy hlídali její rodiče. 

Otec štěňat Cydr from black despair je zařazen do chovu, výstavní ocenění výborná, zkoušky BH + SPr.1, matka štěňat Bee-Bee Brixie Rytiř ze Semic je zařazená do chovu, výstavní ocenění výborná , zkouška BH. Štěňata by se měla dne sdělení chovatelky narodit v polovině září . 

Odhlasováno: Chovatelka musí splnit s krycím psem Cydr from black despair  stanovenou zkoušku všestranného výcviku 1. stupně, teprve po té bude dodatečně vystaven krycí list a vrh bude zveřejněn na webových stránkách KCHK. Dále musí chovatelka nechat provézt testy paternity u všech štěňat před kontrolou vrhu na vlastní náklady. Štěňatům budou vystaveny PP pokud budou testy paternity souhlasit a otec štěňat bude mít složenou zkoušku . O všech těchto náležitostech bude chovatelka ing. Chladová neprodleně informovat Helenu Glänznerovou, ÚPCH pro velké knírače                                                                               SCHVÁLENO

 

5. VÝCVIK – Veronika Staniová

Akce sportovní 2021, na ČKS nahlásí hl. výcvikář V.Staniová MR stopařů – Olomoucká pob KCHK, Ing Hana Konrádová, MR Agility kníračů -Východočeská pobočka , Radka Nováková, MR kníračů + Speciální závod, Beskydská pobočka-KK Ostrava Kunčice, V Staniová –                                                                   SCHVÁLENO

  • Trvá zájem KCHK ČR o organizaci MS ISPU v přiděleném roce z ISPU
  • Motivace za zrušené MS ISPU v Německu. Z důvodu většího zájmu našich členů o CACIT Všestary 3-4.10.2020 (závod bez plemene NO a BOM) než o MM MSKS , podpoříme za schválených podmínek z minulého P KCHK závod CACIT Všestary. –                                                                              SCHVÁLENO
  • Změnu jako informaci pro MSKS zašle V .Staniová výcvikové komisi MSKS

Připomenutí podmínek účasti na M ČKS a CACIT Všestary -

  • Setkání výcvikářů a příznivců výcviku , při MR kníračů , Liblín 5.9. od 17,30h. Hojná účast závodníků i zástupců poboček KCHK. Bude zveřejněn zápis. Zodpovězeny dotazy k výcviku. Žádné výhrady k sekci výcvik či výcvikáři nebyly vzneseny

 

  • Všem pořadatelům Mistrovství pro KCHK byly řádně zaslány smlouvy o pořádání -M Deverová         -                                                            SPLNĚNO                                                                                                                                  

Úkoly Předsednictva

  • Zpracovat pro Plénum ČKS seznam možných oceněných za dlouholetou činnost KCHK do 30.9. 2020
  • Registrace poboček u Rejstříkového soudu – stále nevyřešeno!! - JUDr Benešová, P.Soukop
  • Další termín předsednictva 22.11 nebo 29.11. rozšířeného Předsednictva v Praze, Na květnici – Martina Deverová
  • Projednaná žádost p Evy Filipové, pobočka Praha o finanční náhradě za neuskutečněnou výstavu v dubnu 2020 .                              SCHVÁLENO
  • Ekonomika: finanční prostředky pro výcvik - účetnictví týkající se sekce výcvik vést pod samostatnou zakázkou – vyřešit, zajistit, projednat R. Veselá s J. Dostálová -                                                                               SCHVÁLENO

 

Zapsala Veronika Staniová 6.9. 2020