ZPRÁVA HLAVNÍHO VÝCVIKÁŘE KCHK ZA ROK 2018

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 14. 04. 2019 (629 přečtení)


Dobrý den, dovoluji si Vám,členům KCHK předat shrnutí za sekci výcvik za rok 2018.

 

- první akcí bylo MR stopařů, poprvé v kategorii FH2 a FPr1. Akce se v FH 2 zúčastnilo 7 závodníků,byl zadán titul CACT p M.Lampart s VK Jeff Pro Marii a res CACT Ing J. Radovesnický s Sashimim. V kateg Fpr 1-  6 závodníků. 2 z nich se zápisem zkoušky z výkonu a všichni splnili limit zkoušky. Závod byl moc hezky připravený KK Ostrava Kunčice

 

- Soustředění kníračů ve Zbraslavi u Brna se zúčastnilo cca 22 psů a psovodů, dokonce 5 MK. Přizván byl figurant následujícího MR kníračů Josef Neužil a druhý den Lukáš Čejka. Účastníci byli spokojeni, příjemná atmosféra. Při této akci ,v sobotu v podvečer proběhla schůze výcvikářů, viz zápis z této schůze. Zde vzniklo spoustu podnětů k výcviku,vše předloženo P KCHK,vysoká účast, otevřená diskuze, spoustu nápadů.

 

- MR agility – při letní akci OSA Hloubětín, pěkný závod, výborně připravená akce. Podnět z této akce od sl. Kvasničkové,která byla jediným účastníkem s VK a absolutním vítězem,ale dle propozic se nemohla stát MR kníračů v agility. Úprava pro rok 2019 ,aby bylo možno spojit kategorii pro SK a VK,když se nenaplní  minim počet závodníků v kategorii

 

- dohoda s Fa D4M o spolupráci v oděvech, vesty pro KCHK a jejich členy. Fa D4M tak poskytla oděvy závodníkům na MS ISPU 2018 a vedoucím družstva, figurantovi. Na web KCHK a FB dodán odkaz a logo Fa,kde je možné si vestu objednat

 

- MR ve výkonu kníračů – Písek, organizovala JČ pobočka KCHK. Ke kategoriím mistrovským se podařilo zachovat i tzv Speciální závod kníračů,celkem zde bylo okolo 60 závodících psů!!! Naplnila se 1 kategorie pro MK, SK bylo 7!.  Mistrem ČR KCHK IPO 3 se stal Karel Kieweg s Cis Hano Veto,VK. I přes snahu organizátorů došlo k malým,ale řešitelným komplikacím. Organizace tak velké akce není snadná,je potřeba si i z uvedených čísel uvědomit,že se zde setká  větší počet účastníků než na výstavě, akce je třídenní, a psi se v soutěžních disciplínách nepohybují jen v areálu ale, i na stopách apod. Při MR kníračů proběhla druhá schůze výcvikářů, opět je zápis na webu i FB KCHK, byly utvořeny dvě družstva na MS ISPU 2018, IPO 3 a IPO FH 2. Jeden závodník start na MS z osobních důvodů odmítl. A později dva závodníci ze stopařů.

 

- MS ISPU, Itálie – v kateg IPO 3 za KCHK a českou republiku startovalo 7 závodníků, velkým úspěchem je dosažení vícemistra MS Lukáš Slowioczek s Frenklinem, dále pak tvořili družstvo na 2 místě spolu s Davidem Rohlenou a Jessem a Helenou Glanznerovou s Hannibal R.. V kateg stopařů IPO FH 2 startovalo 5 závodníků, největším úspěchem bylo 4m Jiřího Radovesnického s Sashimim a s Erikou Zelinkovou a Kristýnou Vodrážkovou tak dosáhli 3m v družstvech. Za českou republiku a klub opět startoval i MK E Zelinkové a fenka dosáhla nejlepší stopy dne. Vedoucí týmu se snažily o informace a nápomoci všem závodníkům,figurant byl po celou dobu k dispozici, terény byly v Itálii velmi náročné,ale i tak bylo o ČR a KCHK opět slyšet a vidět. Děkujeme také těm,co vážili cestu a přijeli fandit. 

 

Tímto bych ukončila shrnutí z výcviku, jakož to akcí za loňský rok

 

Na každém P KCHK předkládám podněty od poboček, schůzí výcvikářů i členů. Musím říci,že zrovna rok 2018 mi přišel jako stabilizující se,co se výcviku týče, akcí, podpory sponzorů jako je dlouholetý Giom a nyní D4M, účastí všech velikostních variant kníračů na akcích, ochotou klubů, pro KCHK zorganizovat závody. Dobře nastaveny podmínky pro reprezentace, i mládežníky KCHK.

 Jako velký benefit jsem cítila navýšení rozpočtu v únoru 2018, na částku 60.000,-Kč. Zdálo se, že rozdělení odměn za uspořádání akcí organizátorům jsou také dobře a přiměřeně naplánovány, že způsob vyúčtovaní s ekonomkou KCHK je také správně nastaven a organizace je v časové době dokázaly zpracovat, odevzdat a vše bylo proplaceno. Že bude možnost lépe pracovat s penězi na reprezentaci MS.

Je třeba i připomenout,že v časové tísni,ale přece ,jsme společně odevzdaly na ČKS žádost o dotaci na reprezentaci MS ISPU, a dotace byla klubu předána.  V této době ,jsem ovšem ,jako hl. výcvikář a člen P KCHK opakovaně  chtěla vědět, jak se v sekci výcvik jeví finance spolu s rozpočtem a zda na obou stranách se dostáváme ke stejným částkám. O tom,že finance z ČKS byly na účet KCHK za reprezentaci  MS jsem věděla. Ovšem získat tyto informace, a vůbec spolupráce a komunikace se stala náhle složitá a neakceptovaná. V této době, jsem P KCHK navrhovala odměnu,za opakovanou reprezentaci za KCHK na MS ISPU a nadstandartními výkony celkem 6 závodníkům/ členům KCHK, + odměnu vedoucím družstev, a dalším dvěma úspěšným psovodům v KCHK. Vycházela jsem z „ušetřené“ částky z rozpočtu, v sekci výcvik a také z minulých P KCHK odsouhlasené částky 16 000 na MS ISPU (7 bylo PRO)

 Mé obrovské zklamání následovalo, kdy jsme s ekonomkou nemohly najít společný krok,abychom se k částkám dostaly, kdy na návrh na odměny odpověděli pouze 2 členové P KCHK, a kdy mi bylo později odkázáno,že věci vyřešíme na únorovém P KCHK 2019.

Upřesňuji ,že v době od konce října,kdy bylo MS ISPU až do února 2019 se P KCHK řádně nesešlo, a řešily se,pokud se vůbec řešily, záležitosti mailovou formou.

V únoru na P KCHK se k rozdělení a řešení návrhu na odměny ze sportovních akcí a reprezentace vůbec neřešilo,každoročně stejná odměna pro vedoucí družstev byla odkázána na to,že jsme si měly s někým sednout do auta nebo,že jsme si tam jely za vlastní zálibou pomáhat českým reprezentantům (ne,že bychom to takto necítily!). Tyto finance byly utnuty tím,že se mělo čerpat v roce 2018, zpětně nikoli, že z rozpočtu a zbylých peněz nelze čerpat,tudíž propadá KCHK a snaha s bagetem konečně a viditelně zapracovat byla nedosažitelná. 

Velkým zklamáním po 4 letech na pozici výcvikáře je , objasňovat, vysvětlovat a obhajovat rozdíl mezi reprezentantem za KCHK, závodníkem a psovodem a vystavovatelem. Z mého pohledu toho,co jsme byli schopni za uplynulé období ve výcviku a sportu dosáhnout,posunout a vylepšit, se během jednoho jednání degradovalo.  

Jsem zklamaná z takového přístupu, z toho,že jsme mohli společně ukázat,že umíme ocenit a spolupracovat ve všech sférách P KCHK a vážit si našich výjimečných členů, reprezentantů i lidí okolo nich. 

Nechci opomenout velmi úspěšné české vystavovatelé kníračů,ale podávám informace z výcviku a sportu….

Protože je před námi poslední období před konferencí, a přístup P KCHK k věci mnou předložených a jednáním a argumentacích až nevhodných k lidem z výcviku se nesnoubí s mou odhodlaností, práci, empatii ke členům, zůstanu na své pozici do nových voleb, splním posuzování bonitací pro VK, všechny zorganizované akce, předložím P KCHK návrhy od členů a poboček.

Ovšem zůstanu v pozadí

Věřím,že si členové KCHK uvědomí závažnost v odvětví výcviku v klubu a připomenou si,že jsem již druhý výcvikář na pokraji rezignace ( Hl výcvikář v minulém období rezignoval) , že stanovy nám ukládají brát v potaz chov, výstavy i výcvik, a v reprezentaci jsme jedni z nejlepších zemí,že naši psovodi a výcvikáři, figuranti dosahují výjimečných výsledků,naši členové jsou žádanými lektory v zahraničí a my bychom s tímto faktem měli umět zacházet a pracovat,cenit si toho, a to proto, že si to stále ještě můžeme dovolit a máme na to. 

 

zpracovala

Veronika Staniová