Mycobacterium Avium Complex (MAC) u malých kníračů - možnost testování v ČR !!!

Autor: -ms- (sucha@skmpraha3.cz), Téma: Zdraví
Vydáno dne 21. 07. 2017 (2797 přečtení)
Komplex Mycobacterium avium (MAC) je skupina mykobakterií, která obsahuje potenciálně patogenní organismy. Zahrnuje druhy Mycobacterium avium a Mycobacterium intracellulare. Tyto organismy jsou běžně přítomné v životním prostředí – v půdě, ve vodě i ve vzduchu. Psi jsou tedy často tomuto patogenu vystaveni, obyčejně však nehrozí žádné nebezpečí, neboť psi mají vůči infekci MAC vrozenou rezistenci. Ale u vnímavých pacientů s vadou imunitního systému jsou tyto organismy schopné vyvolat generalizované onemocnění. Existují důkazy, že genetické faktory jsou důležité při určování náchylnosti k infekci a v tom, zda dochází k následnému vývoji klinických příznaků.Infekce MAC je život ohrožující. Primárním příznakem je zvětšení lymfatických uzlin. Také dochází ke zvětšení jater a sleziny. Postižený pes je letargický, trpí zvracením, nechutenstvím, slabostí a horečkou. Může se u něj objevit nazální výtok, zánět spojivek, průjmy, krev ve stolici nebo respirační potíže. Infekce je neléčitelná a končí vždy fatálně.

Genetická vada způsobující náchylnost k infekcím MAC byla objevena u plemene knírač malý. Všichni postižení jedinci pochází ze společného předka, který je genetickým zdrojem poruchy imunitního systému. Většina diagnostikovaných případů pochází z USA a Kanady, ale některé případy byly hlášeny i v Polsku a dalších částech Evropy. Výskyt nosičů mutace je odhadován na přibližně 10 % v Evropě a severní Americe.

Zvýšená vnímavost vůči patogenním organismům M. avium a M. intracellulare je zapříčiněna mutací (jedná se o 3 bp deleci) genu CARD9, který funguje jako důležitý regulátor při buněčné apoptóze a hraje významnou roli v rámci vrozené imunitní odpovědi na vnik takových patogenů, jako jsou třeba kvasinky.

Mutace je děděna autozomálně recesivním způsobem. Nemoc se tedy projeví pouze u jedinců, kteří získali mutovaný gen od obou svých rodičů. Tito jedinci se označují jako P/P (pozitivní/pozitivní). Přenašeči mutovaného genu, označovaní N/P (negativní/pozitivní), mají mutovaný gen pouze od jednoho z rodičů a jsou bez klinických příznaků. Přenášejí ovšem nemoc na své potomky. Genetické testování odhalí případnou přítomnost mutované alely a do budoucna pomůže zabránit dalšímu šíření mutace.

MAC je potenciálně infekční také pro člověka. Zdraví lidé obecně nejsou ohroženi, protože mají stejnou vrozenou imunitu vůči tomuto patogenu, jakou mají k dispozici psi. Osoby s HIV/AIDS, cukrovkou, rakovinou nebo jinými poruchami imunity by se však měly poradit se svým lékařem v případě, že jejich pes byl infikován MAC.

.

Citace:

Errolyn Martin: Disseminated Mycobacterium Avium Complex Infection in Miniature Schnauzers

Keijiro Mizukami, Angella Dorsey-Oresto, Karthik Raj, Anna Erings, Eva Furrow, Gary S. Johnsom, Urs Giger: A codon deletion in CARD9 gene causes increased susceptibility to Mycobacterium Avium complex in Miniature Schnauzer Dogs: The 9th international conference on canine and feline genetics and genomics

 

Mycobacterium Avium Complex (MAC) u malých kníračů
GENOMIA.CZ
 

test se momentálně dá objednat v genomii pouze písemnou formou přes e-mail:

Genomia s.r.o.
Janáčkova 51
32300 Plzeň

Kontakty:
laborator@genomia.cz

tel: +420 373 749 999 nebo +420 373 317 478 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 7-17 hod)

tel: +420 777 907 952 nebo +420 724 028 493 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 17-19 hod)