Žádanka o vystavení exportního PP

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: Jak na to?
Vydáno dne 20. 03. 2013 (3379 přečtení)
Od 01.01.2013 je každý žadatel povinen vyplnit i tiskopis žádosti o vystavení exportního průkazu původu.
Dotazy k exportnímu PP :petra.novotna@kynologie.cz

Více informací o exportním PP najdete dál v článku.
Tiskopis naleznete v Dokumentech ke stažení.

Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

Pokyny k vystavení exportních průkazů původu

1.    Osoba, která vyváží jedince do zahraničí je povinna vyřídit exportní potvrzení. V žádosti je nutné vyplnit jméno, příjmení a kompletní adresu nového majitele v zahraničí.

 

2.    Exportní průkaz původu je možné vyhotovit pouze chovateli, případně českému majiteli psa, jehož jméno a adresa je zapsána v průkazu původu vyváženého jedince v rubrice „Majitel“. Český majitel vyváženého jedince není-li zároveň jeho chovatelem je oprávněn vyvézt pouze 1 jedince v kalendářním roce. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy se prokazatelně majitel stěhuje do zahraničí.

 

3.    Exportní průkaz původu může osobně vyřídit i jiná osoba než chovatel, případně český majitel (viz bod 2), mající stejnou adresu jako žadatel o vývoz (tedy i osoba blízká dle občanského zákoníku § 116. např. manžel, partner, sourozenec,…), tato osoba je povinna se pracovníkovi plemenné knihy ČKS prokázat předložením občanského průkazu nebo jiného dokladu, ověřujícího její totožnost.  Pracovník provede písemný záznam o osobě, která exportní průkaz vyřizuje.

 

4.    Pokud osoba vyřizující export není vývozcem a nesplňuje bod 3, musí předložit ověřenou plnou moc k vyřízení žádosti o vývoz a občanský průkaz. V případě, že tato osoba nesplňuje dané podmínky, je exportní PP zaslán na dobírku poslední osobě uvedené v průkazu původu jako majitel (chovatel) žádající o vývoz.

 

5.    Pracovník plemenné knihy ČKS nebo sekretariátu je oprávněn ověřit totožnost osoby vyřizující exportní průkaz původu (pozn. každé osoby, tedy i chovatele).

 

6.    Exportní průkaz původu lze vystavit pouze pro fyzickou osobu.  Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.

 

 

  Tyto pokyny vyplývají ze Zápisního řádu ČMKU platného od 1.1.2013, viz čl. XV.

a Směrnice ČMKU k vystavování exportních průkazů původu