Drupi Zdestru
Ze života kníračů IV.

zkoušky: ZZO,ZOP,BH,ZPU1,ZMMP Maj.:Vladimíra Cihelková

Kategorie: Knírač malý pepř a sůl