Drupi Zdestru a Ashley Hel-Mich
Ze života kníračů VII.Kategorie: Knírač malý pepř a sůl