Cher Semerádovic Lupínek
Ze života kníračů IV.Kategorie: Knírač malý pepř a sůl