JCh. Felix Rezlark
Ze života kníračů VIII.

Nar. 22.11.2014 www.svarcava.cz

Kategorie: Knírač malý bílý