UP TO DATE ANDROIS
Ze života kníračů VIII.Kategorie: Knírač malý černý