Multi.cham Loveboy saltus ze zahrabské 3,5 let
Ze života kníračů VIII.Kategorie: Knírač střední pepř a sůl