Šobeské stráně
Ze života kníračů VIII.

Tři generace kníraček: Babička Jamina Quinta Grand Calvera Dcera Amálka Šobeské stráně Vnučka Bobulka Šobeské stráně

Kategorie: Knírač střední pepř a sůl