Hilton Stanios
Výcvik I.

MR kníračů 2009,kat IPO3

Kategorie: Knírač velký černý