Uragan von Elberfeld
Výcvik I.
Uragan von Elberfeld
MR kníračů 2009 - Přelouč, fig. J. Kubec

Kategorie: Knírač velký černý