Johnny Stanios
Výcvik I.
Johnny Stanios
\"u nás koušeme na plechovky :-)...\" M: Pam v.d. Schonburg O: Hunter v. Hatzbachtal maj:Radoslav Parolek,Ostrava

Kategorie: Knírač velký černý