ADAM MABAFR
Ze života kníračů IV.

CAC,Národní vítěz, ČKŠ

Kategorie: Knírač malý bílý