Eldorado Imoona
Ze života kníračů IV.

X Pojizerska vystava psů v MB 11.4.2009

Kategorie: Knírač střední pepř a sůl