Isco z Povodí Oharky
Ze života kníračů IV.

M.: Ch. Flavie z Povodí Oharky, O.: Casper Diablo z Barokamu, více http://zpovodi-oharky.wz.cz

Kategorie: Knírač malý pepř a sůl