Orcaella Bohemia Cardinal
Ze života kníračů III.Kategorie: Knírač střední černý